Polityka Prywatności serwisu www.grafiti.com.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą

w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6.

 

I. Definicje

Administrator – oznacza Instytut Logistyki i Magazynowania siedzibą działający na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 618, ze

zm.), z siedzibą w Poznaniu 61-755, ul. Estkowskiego 6, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS

0000052866, REGON 000018603, NIP 777-00-20-410, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz

przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane

i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron

internetowych Serwisu.

2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze

świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za

pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis

internetowy, działający w domenie www.grafiti.com.pl

5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje

6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa

mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa

o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów

lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają

zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis

indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której

pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do

momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale

usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do

momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia

nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie

pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych

z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego

Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza

funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

• rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

• rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności

pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych

• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób

Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia

ulepszanie ich struktury i zawartości;

d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi

analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów

społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub

Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,

Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą

konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby

blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej

bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji

w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronie internetowej Serwisu.