POLITYKA PRYWATNOŚCI

GRAFITI.COM.PL

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa zasady związane z przetwarzaniem danych
osobowych za pomocą strony internetowej: https://grafiti.com.pl

Spis treści

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej jest Agencja Reklamowa Graffiti Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 300, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000491786, e-mail: rodo@grafiti.com.pl

Cele przetwarzania danych osobowych
oraz podstawa prawna przetwarzania

Z użyciem strony internetowej przetwarzamy Twoje dane osobowe do opisanych poniżej celów. Zapoznaj się z tą informacją, żeby wiedzieć kiedy, jakie dane, po co i dlaczego przetwarzamy.

Cel przetwarzania

Zakres danych

Podstawa prawna

Czas przetwarzania

Korzystanie z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie.Imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane o sobie, które podasz w treści wiadomości.Uzasadniony interes administratora w postaci umożliwienia realizacji kontaktu z użytkownikami strony internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Do czasu ustania przydatności danych osobowych, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego kontaktu.
Analityka ruchu na stronie i optymalizacja strony internetowejDane o sposobie korzystania ze strony internetowej takie jak: adresy url, adresy IP, informacje o urządzeniu i przeglądarceUzasadniony interes administratora w postaci analizy funkcjonowania strony internetowej oraz ich optymalizacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Do czasu ustania przydatności, nie dłużej niż 3 lata od ostatniej wizyty na stronie.
Kierowaniem ruchem do serwisów społecznościowych: facebook, linkedin, youtube.Dane o użytkownikach korzystających z wtyczek serwisów społecznościowych dostępnych na stronie.Uzasadniony interes administratora w postaci zarządzania naszymi profilami w mediach społecznościowych oraz marketingu usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Do czasu ustania przydatności, nie dłużej niż 3 lata od zaprzestania aktywności na naszych mediach społecznościowych.

Prawa związane z ochroną danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,  ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21 RODO.

Nadto jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły dotyczące swoich uprawnień wynikających z RODO możesz uzyskać bezpośrednio u Administratora.

W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt pod adres e-mail wskazany powyżej lub w formie tradycyjnej na adres pocztowy Administratora podany powyżej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania o przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub masz uwagi w tym zakresie, napisz do nas.

Odbiorcy danych

Odbiorcami twoich danych mogą być nasi podwykonawcy oraz partnerzy handlowi, dzięki którym możliwa jest prowadzenia naszej strony internetowej oraz obsługa klienta na najwyższym poziomie. Są to w szczególności, w zależności od potrzeb: firmy informatyczne, programistyczne, hostingowe, firmy świadczące usługi płatnicze, kancelarie prawne, agencje marketingowe, partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy audytorskie.

Część z tych podmiotów może być odrębnymi od Administratora administratorami Twoich danych osobowych w zakresie własnych celów i sposobów przetwarzania. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez te podmioty powinieneś otrzymać bezpośrednio od tych podmiotów, gdy nastąpi przekazanie im Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 14 RODO.

W zakresie mediów społecznościowych używanych przez Administratora współadministratorem danych osobowych, które umieszczasz w tych mediach społecznościowych z użyciem naszych kont są także dostawcy serwisów społecznościowych.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników na portalach Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronach dostawców serwisów społecznościowych:

  • Facebook – Meta Platforms Ireland Limited (polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation/)
  • Instagram – Meta Platforms Ireland Limited (polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=uf_share)
  • Linkedin – LinkedIn Ireland Unlimited Company (polityka prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?)

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Przy prowadzeniu strony internetowej korzysta z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z podwykonawców mogą przechowywać Pani/Pana dane poza ww. terytorium (np. Google).

Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywa się to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych (dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony).